Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ekologiska fokusarealer


Antal hektar åkermark kopplat till kravet på ekologiska fokusarealer

Antal hektar åkermark

Du behöver ha ekologiska fokusarealer

15 hektar eller mindre

Nej

Mer än 15 hektar

Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer

I vissa fall kan du få förgröningsstöd utan att ha ekologiska fokusarealer

Det här är ekologiska fokusarealer

Träda

Blommande träda

Salix

Kvävefixerande grödor

Obrukade fältkanter på åkermark

Vallinsådd i en huvudgröda

Mellangröda


Sammanfattning av vad du kan ha som ekologisk fokusareal och de olika omräkningsfaktorerna

Ekologisk fokusareal

Omräkningsfaktor

Träda

1

Blommande träda

1,5

Salix

0,5

De kvävefixerande grödorna ärter, konservärter, bönor, sötlupin, vicker, kikärter, lusern och klöver.

1

Obrukade fältkanter på åkermark

9 multiplicerat med varje löpmeter

Vallinsådd i en huvudgröda

0,3

Mellangröda

0,3

Fråga oss via webben