Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Exempel på beräkning av förgröningsstödet

Exempel 1 – 3 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal

Adams SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Blockareal

Skifte

Gröda

Skiftesareal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark

14 hektar

1A

Vete (höst)

14 hektar


2

Åkermark

16 hektar

2A

Vall

16 hektar


3

Åkermark

12 hektar

3A

Korn (vår)

12 hektar

Ja, obrukad fältkant 3 000 meter

Exempel 2 – 2 grödor och minst 5 procent ekologisk fokusareal

Bedas SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag

Blockareal

Skifte

Gröda

Skiftesareal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark

8 hektar

1A

Vete (höst)

8 hektar


2

Åkermark

12 hektar

2A

Träda

12 hektar

Ja

Exempel 3 – Block som inte är fullt ansökta och block som klassas om från permanent gräsmark till vanlig åkermark

Carls SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag innan ansökan

Blockets ägoslag efter ansökan

Blockareal

Skifte

Gröda

Skiftes-areal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark

Åkermark

17 hektar

1A

Vete (höst)

16 hektar


2

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark

12 hektar

2A

Korn (vår)

12 hektar


3

Åkermark

Åkermark

10 hektar

3A

Träda

9 hektar

Ja

4

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark med permanent gräsmark

8 hektar

4A

Vall

8 hektar


Exempel 4 – Salix

Daniellas SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag innan ansökan

Blockets ägoslag efter ansökan

Blockareal

Skifte

Gröda

Skiftes-areal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark

Åkermark

8 hektar

1A

Vete (höst)

8 hektar


2

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark

16 hektar

2A

Korn (vår)

16 hektar


3

Åkermark

Åkermark

11 hektar

3A

Vall

11 hektar


4

Åkermark med permanent gröda

Åkermark med permanent gröda

5 hektar

4A

Salix

5 hektar

Ja

Exempel 5 – Blockändringsförslag

Eriks SAM-ansökan

Block

Blockets ägoslag innan ansökan

Blockets ägoslag efter ansökan

Blockareal

Skifte

Gröda

Skiftes-areal

Ekologisk fokusareal

1

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark

16 hektar

1A

Korn (vår)

10 hektar


1

Åkermark med permanent gräsmark

Åkermark med permanent gräsmark

16 hektar

1B

Vall

6 hektar


2

Åkermark

Åkermark

12 hektar

2A

Vete (höst)

14 hektar


3

Åkermark

Åkermark

10 hektar

3A

Träda

8 hektar

Ja

Kontakt

Fråga oss via webben