Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Villkor för omställning till ekologisk produktion - djurhållning

Du måste ha ett åtagande

Regler för djurhållning

Du måste vara under omställning till ekologisk produktion

Om du får fler djur

Ersättningen för dina djur kopplas till din mark med ersättning

Antalet djur styr hur mycket pengar du får

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Djurslag

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Mjölkkor, am- och dikor

1,00

Ungnöt (6 mån–2 år)

1,67

Suggor

2,00

Tackor, getter (hondjur)

6,67

Slaktsvin (slaktade)

3,33

Slaktkycklingar

33,33

Värphöns

71,43

Så här ska du redovisa dina djur i ansökan

Nötkreatur

Vad händer om jag inte har rapporterat ett djur i tid?

Vad händer om nötkreaturet byter produktionsplats?

Slaktsvin

Tackor, getter och suggor

Värphönor och slaktkycklingar

Länsstyrelsen kontrollerar dokumentation och certifiering

Du ska spara dokumentation

Du ska skicka in ditt certifikat till din länsstyrelse

Du måste följa tvärvillkoren och basvillkoren för att få full ersättning

Checklista

Kontakt

Fråga oss via webben