Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Utbetalning av ersättning för omställning till ekologisk produktion

Du behöver söka utbetalning varje år

Så här mycket kan du få i ersättning för omställning till ekologisk produktion

Gröda eller djurslag

Ersättning

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra ettåriga grödor (inte vallodling på åkermark)

1 500 kr per hektar

Potatis, sockerbetor och grönsaker

5 000 kr per hektar

Frukt och bär

7 500 kr per hektar

Djurersättning åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet

1 600 kr per hektar

Djurersättning betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

800 kr per hektar

Du behöver skicka in ditt certifikat

När kommer pengarna?

Minsta belopp för utbetalning

Du kan bli tvungen att betala tillbaka pengar

Om landsbygdsprogrammets pengar inte räcker

Du kan få avdrag på dina utbetalningar

Kontakt

Fråga oss via webben