Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Grödkoder 2019

De här grödkoderna behöver du tänka lite extra på

6, blandningar av baljväxter eller klöver till grovfoder/ensilage

43, bönor övriga

49, Slåtter och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning

50, slåtter- och betesvall på åker

52, betesmark (inte åker)

53, slåtteräng (inte åker)

55 och 61, fäbodbete

57, slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork)

58, gräsfrövall (1-årig)

59, gräsfrövall (flerårig)

60, insådd för vilt

62, Klöverfrövall

63, Energigräs

66, anpassade skyddszoner

77, skyddszon

80, grönfoder

83, julgranar

88, övrig odling på åkermark

89, mosaikbetesmark

90, gräsfattiga marker

95, betesmark och slåtteräng under restaurering

Grödkoder för förgröningsstödet

Kontakt

Fråga oss via webben