Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Det här gäller för blocken

Ett block är ett sammanhängande område med jordbruksmark. Arealen på dina block styr hur mycket stöd du kan få för din mark. När du söker stöd är det därför viktigt att du ser till att arealen på dina block i SAM Internet stämmer med den verkliga arealen på din jordbruksmark.

Block

Bild: Jordbruksverket

Kontakt

Fråga oss via webben