Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Nyheter i jordbrukarstöden 2019

Nyheter i förgröningsstödet

 

Trädesperioden för träda som ekologisk fokusareal förlängs

Inte tillåtet att gödsla träda som du anmält som ekologisk fokusareal

Skilja på vallinsådd och mellangröda som ekologisk fokusareal i SAM Internet

Lin har lagts till som godkänd mellangröda

Möjlighet att ta del av stödet till unga jordbrukare fler år för vissa lantbrukare

Om du söker stödrätter för ny betesmark ur den nationella reserven ska du ange på vilket block betesmarken finns

Kontakt

Fråga oss via webben