Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Villkor för nötkreatursstöd

Vilka djur kan jag få ersättning för?

Du ska märka, journalföra och rapportera dina djur till CDB

Du kan få avdrag på ditt nötkreatursstöd

Vad händer om nötkreaturet byter produktionsplats?

Aktuell räkningsperiod

Exempel på hur vi beräknar ditt nötkreatursstöd

Djur

Antal dagar som du

haft djuret under

perioden 1 augusti 2017

till 31 juli 2018

Beräkning

Antal djurenheter

som du

får stöd för

A

365

365/365

1

B

183

183/365

0,5

C

153

153/365

0,42

Summa och

medelantal

701

701/365

1,92 djur

Du måste följa tvärvillkoren för att få fullt nötkreatursstöd

Kravet på aktiv jordbrukare har tagits bort

Kontakt

Fråga oss via webben