Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Miljöersättning för skötsel av våtmarker programperiod 2007-2013

Den här informationen gäller dig som har ett pågående åtagande från programperiod 2007-2013 och fortfarande söker utbetalning. Du kan inte längre söka nytt åtagande för denna miljöersättning.

Du kan däremot söka nytt åtagande för skötsel av våtmarker och dammar i en ny miljöersättning som infördes 2015 i det nya landsbygdsprogrammet. Länk finns under Mer information.

Syftet med ersättningen är att förbättra de våtmarker som redan finns. Våtmarkerna är bra för den biologiska mångfalden och minskar de negativa effekterna av växtnäringsläckage.

Kontakt

    
Fråga oss via webben