Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Åtagande för vallodling

Vad är ett åtagande?

Du söker åtagande i SAM Internet

Du som sökte åtaganden 2015, 2016 eller 2017

Kan du öka ditt åtagande?

Du kan minska eller avsluta ditt åtagande

Minsta gräns för åtagande

Är du osäker på vilka åtaganden du har?

Du måste bruka marken för att kunna få ersättning

Vid försäljning eller arrende kan du överlåta åtagandet

Det här gäller vid överlåtelser

Den längsta åtagandeperioden gäller

Använd blankett vid överlåtelse

Vilken mark kan du överlåta?

Tänk på detta vid övertagande

Kontakt

Fråga oss via webben