Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Skötsel av våtmarker och dammar 2019

Du kan få miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar. Syftet är att förbättra våtmarker och dammar som redan finns. Våtmarker och dammar kan vara bra för den biologiska mångfalden, eller för att minska växtnäringsläckage.

Om du i stället ska anlägga eller restaurera en våtmark eller damm finns det en miljöinvestering för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar.

Foto: Janne Linder

Kontakt

Fråga oss via webben