Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Restaurering av betesmarker och slåtterängar 2018

Du kan få miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar. Syftet är att öka arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Om du i stället behöver röja din betesmark eller slåtteräng, finns det en miljöinvestering för engångsröjning av betesmark.

Nötkreatur på bete

Foto: Scandinav bildbyrå


Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Restaurering av betesmarker och slåtterängar på lättläst

Lättläst om restaurering av betesmarker och slåtterängar

Kontakt

Fråga oss via webben