Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Ersättningsnivåer för miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion 2014-2020

Ersättningsnivåer

Ersättningsform

Ersättningsnivå

Enhet

Betesmarker och slåtterängar

 

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

1 000

kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel

2 800

kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel

4 500

kr/ha

Alvarbete

1 000

kr/ha

Skogsbete

2 500

kr/ha

Mosaikbetesmark

1 700

kr/ha

Gräsfattiga marker

1 700

kr/ha

Komplement bränning

800

kr/ha

Komplement efterbete

700

kr/ha

Komplement höhantering

1 700

kr/ha

Komplement lieslåtter

7 000

kr/ha

Komplement lövtäkt

100

kr/styck

Komplement svårtillgängliga platser

1 000

kr/ha

Fäbodar

Fäbod i bruk - huvudfäbod, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

20 000

kr/fäbod

Fäbod i bruk - kompletterande fäbod, där en kompletterande fäbod i bruk består av 6 hektar

3 000

kr/kompletterande fäbod

Fäbodbete

1 000

kr/ha

Komplement särskild skötsel fäbodbete

1 200

kr/ha

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

 

Restaurering betesmarker och slåtterängar

3 600

kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar

 

 

Skötsel av våtmarker och dammar

4 000

kr/ha

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

1 000

kr/ha

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

3 000

kr/ha

Vallodling

 

 

Vallodling

500

kr/ha

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

 

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra 1-åriga grödor (ej vallodling på åkermark)

1 500

kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000

kr/ha

Frukt och bär

7 500

kr/ha

Djurersättning åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet

1 600

kr/ha

Djurersättning betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

800

kr/ha

Ersättning för ekologisk produktion

 

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra 1-åriga grödor (ej vallodling på åkermark)

1 500

kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000

kr/ha

Frukt och bär

7 500

kr/ha

Djurersättning åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet

1 600

kr/ha

Djurersättning betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

800

kr/ha

SkyddszonerMinskat kväveläckage

Hotade husdjursraser

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Kontakt