Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ersättningsnivåer för miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion

Ersättningsnivåer

Ersättningsform

Ersättningsnivå

Enhet

Betesmarker och slåtterängar

 

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

1 000

kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel

2 800

kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel

5 500

kr/ha

Alvarbete

1 400

kr/ha

Skogsbete

3 500

kr/ha

Mosaikbetesmark

2 700

kr/ha

Gräsfattiga marker

2 700

kr/ha

Komplement bränning

800

kr/ha

Komplement efterbete

700

kr/ha

Komplement höhantering

1 700

kr/ha

Komplement lieslåtter

7 000

kr/ha

Komplement lövtäkt

100

kr/styck

Komplement svårtillgängliga platser

1 000

kr/ha

Fäbodar

 

 

Fäbod i bruk - huvudfäbod, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

20 000

kr/fäbod

Fäbod i bruk - kompletterande fäbod, där en kompletterande fäbod i bruk består av 6 hektar

3 000

kr/kompletterande fäbod

Fäbodbete

1 000

kr/ha

Komplement särskild skötsel fäbodbete

1 200

kr/ha

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

 

Restaurering betesmarker och slåtterängar

3 600

kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar

 

 

Skötsel av våtmarker och dammar

4 000

kr/ha

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

1 000

kr/ha

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

3 000

kr/ha

Vallodling

 

 

Vallodling

500

kr/ha

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

 

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra 1-åriga grödor (ej vallodling på åkermark)

1 500

kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000

kr/ha

Frukt och bär

7 500

kr/ha

Djurersättning åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet

1 600

kr/ha

Djurersättning betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

800

kr/ha

Ersättning för ekologisk produktion

 

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra 1-åriga grödor (ej vallodling på åkermark)

1 500

kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000

kr/ha

Frukt och bär

7 500

kr/ha

Djurersättning åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet

1 600

kr/ha

Djurersättning betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

800

kr/ha

SkyddszonerSkyddszon mot vattendrag

3 000

kr/ha

Anpassade skyddszoner

3 000

kr/ha

Minskat kväveläckageFånggröda

1 100

kr/ha

Vårbearbetning

600

kr/ha

Hotade husdjursraserGetter

1 450

kr/djurenhet

Svin

2 050

kr/djurenhet

Nötkreatur

1 450

kr/djurenhet

Får

1 450

kr/djurenhet

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Kontakt

Fråga oss via webben