Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Villkor för djurhållning ekologisk produktion

Villkor för certifierad produktion med djurhållning och för kretsloppsinriktad produktion med djurhållning.

Antalet djur styr hur mycket pengar du får

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Djurslag

Antal djur som motsvarar en djurenhet

Mjölkkor, am- och dikor

1,00

Ungnöt (6 mån–2 år)

1,67

Suggor

2,00

Tackor, getter (hondjur)

6,67

Slaktsvin (slaktade)

10,00

Värphöns

71,43

Så här ska du redovisa dina djur i ansökan

Tackor, getter och suggor

Nötkreatur

Vad händer om nötkreaturet byter produktionsplats?

Slaktsvin

Värphönor och slaktkycklingar

Du ska dokumentera din djurhållning

Du ska i första hand ta in certifierat ekologiskt uppfödda djur eller djur från kretsloppsinriktad produktion

Villkor för hur du ska hålla dina djur inom kretsloppsinriktad produktion

Djurmiljö

Undantag om uppbundna djur

Nötkreatur som är yngre än 20 månader

Särskilda regler för grisar

Byggnader och stallmiljö

Bete, utevistelse och slutgödning av djur

Uppfödning av kalvar, lamm, killingar och smågrisar

Foder

Egenproducerat foder

Foderråvaror och fodertillsatser

Hälsovård

Fortplantning

Kontakt