Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Betesmarker och slåtterängar 2018

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker. Det gäller också om du har alvarbete på Öland eller Gotland. Syftet är att bevara och förstärka betesmarkernas och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden.

Om du istället behöver restaurera din betesmark eller slåtteräng finns det en miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar. Om marken är i stort behov av att röjas finns det en miljöinvestering för engångsröjning av betesmark.

Foto: Lennart Svedlund

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Betesmarker och slåtterängar på lättläst

Lättläst om betesmarker och slåtterängar

Kontakt

Fråga oss via webben