Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Så här fungerar kompensationsstödet

5 typer av jordbruk

Mark som du odlar med växtodlingsgrödor är typ 4

Mark som du odlar med grovfodergrödor är typ 1, 2, 3 eller 5

Mark som du odlar med extensiva grödor är typ 5

Grödkoder att hålla reda på

Så här räknar du ut djurtäthet

Den här arealen ingår i beräkningen av din djurtäthet

Du ska redovisa all mark med grovfoder

Undantag för betesmark och slåtterängar som inte någon använder

Dessa djurslag ingår i beräkningen av din djurtäthet

Så här många djurenheter blir varje djur

Djurslag

Antal djurenheter

Vilken djurtäthet krävs för typ 1, 2, och 3?

‌Det här gäller för djurtäthet per hektar grovfoderareal i kompensationsstödet

Område

Typ 1,

Typ 2

Typ 3

Typ 5

Kompensationsstöd och miljöersättning för vallodling

Mark som inte längre finns i kompensationsområdet

Om du har ett tidigare åtagande kvar

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben