Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Så här fungerar kompensationsstödet

5 typer av jordbruk

Mark som du odlar med växtodlingsgrödor är typ 4

Mark som du odlar med grovfodergrödor är typ 1, 2, 3 eller 5

Mark som du odlar med extensiva grödor är typ 5

Grödkoder att hålla reda på

Så här räknar du ut djurtäthet

Den här arealen ingår i beräkningen av din djurtäthet

Du ska redovisa all mark med grovfoder

Undantag för betesmark och slåtterängar som inte någon använder

Dessa djurslag ingår i beräkningen av din djurtäthet

Så här många djurenheter blir varje djur

Djurslag

Antal djurenheter

Vilken djurtäthet krävs för typ 1, 2, och 3?

‌Det här gäller för djurtäthet per hektar grovfoderareal i kompensationsstödet 2016

Område

Typ 1,

Typ 2

Typ 3

Typ 5

Kompensationsstöd och miljöersättning för vallodling

Om du har kvar åtagande i miljöersättning för vallodling från 2013 eller tidigare

Mark som inte längre finns i kompensationsområdet

Om du har ett tidigare åtagande kvar

Kontakt