Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Kontroller och avdrag

Du kan få avdrag på stödet

Om din ansökan kommer in för sent

Om du inte använt din mark till någon jordbruksaktivitet

Om du inte har följt villkoren

Om du inte följt tvärvillkoren

Om du inte uppfyller kraven för hur nötkreatur ska rapporteras, journalföras och märkas

Om din verkliga areal är mindre än den du sökt för

Illustration som visar de olika avdragsnivåerna.

Illustration som visar de olika avdragsnivåerna.

Det här gäller om felet är högst 2 hektar och högst 3 procent

Lägre avdrag första året om felet är större än 2 hektar eller 3 procent – men högst 10 procent

Högsta avdraget direkt om felet är större än 10 procent

Du kan få en extra kontroll året därpå

Anmäl oförutsedda händelser

Vi arbetar med bedrägeribekämpning

Jordbruksverket rapporterar ärenden till OLAF

Kontakt