Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Nyheter i förgröningsstödet 2018

Ekologiska fokusarealer

 

Fler lantbrukare får undantag från kravet att ha ekologiska fokusarealer

Nu kan du ha mellangröda som ekologisk fokusareal

Nu kan du ha blommande träda som ekologisk fokusareal

Förbud mot växtskyddsmedel under vissa perioder

Tillåtet att blanda kvävefixerande grödor med andra grödor

Nya omräkningsfaktorer för salix och kvävefixerande grödor

Ytterligare en kommun får så kallat skogsundantag

Kravet på minst 2 eller 3 grödor

 

Fler lantbrukare får undantag från kravet på att behöva ha minst 2 eller 3 grödor

Speltvete räknas som egen gröda

Kontakt

Fråga oss via webben