Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Vanliga fel när du söker stöd

Detta gäller för alla stöd

Ansökan kom in för sent

Två personer sökte stöd för samma mark

Du har inte hållit åkermarken fri från sly och buskar

Du har sökt stöd för betesmark och slåtteräng som du inte använder

Du har glömt att rapportera nötkreatur till CDB

Du har inte märkt och journalfört djuren rätt

För stor areal redovisad i SAM-ansökan

Glömt att ansöka om utbetalning

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben