Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.3.0.R Tid: 20170113-0819

Villkor för extra djuromsorg för får

Syftet med ersättningen

Ett åtagande varar i 1 år

Vem kan få ersättningen?

Redovisa produktionsplatsnummer och antalet får du söker ersättning för

Du ska meddela om antalet får ändras under hållandeperioden

Du ska ha en produktionsplan

Din produktionsplan ska innehålla detta

1. Avelsplanering

2. Mottagningsrutiner för nya får som förs in i besättningen

3. Klippning och klövvård

4. Hullbedömning

5. Lamning

6. Betesplanering

7. Avvänjning och könsgruppering

8. Slakt och försäljning

Du ska beräkna ditt foder

Foderinventering

Foderanalys

Foderstater

Du ska spara dokumentation

För att få full ersättning måste du följa tvärvillkoren

Checklista

Kontakt