Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Villkor för extra djuromsorg för får

Ett åtagande varar 1 år

Syftet med ersättningen

Vem kan få ersättningen?

Dessa får kan du ta med i din ansökan

Redovisa produktionsplatser

Du ska meddela om antalet får minskar under hållandeperioden

Du kan byta ut enskilda får inom 10 dagar

Du ska ha en produktionsplan

Din produktionsplan ska innehålla detta

1. Avelsplanering

2. Mottagningsrutiner för nya får som förs in i besättningen

3. Klippning

4. Hullbedömning

5. Lamning

6. Betesplanering

7. Avvänjning och könsgruppering

8. Slakt och försäljning

Du ska beräkna det foder du har

Foderinventering

Foderanalys

Beräkna foderstater

Du ska spara dokumentation

För att få full ersättning måste du följa tvärvillkoren

Du ska märka och journalföra dina djur

Checklista

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben