Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Sammanfattning av vad som gäller när du söker stöd för betesmarker och slåtterängar

Det här gäller oavsett om du söker gårdsstöd, miljöersättning för betesmarker och slåtterängar med allmänna värden, miljöersättning för betesmarker och slåtterängar med särskilda värden eller kompensationsbidrag:
  • Betesmarken ska användas till bete.
  • Slåtterängen ska slås och skördas.
  • Marken ska inte vara lämplig att plöja.
  • På betesmarken ska det växa tillräckligt med gräs och örter av det slag som duger till foder för djuren.
  • Marken får inte vara skog.

Om du söker bara gårdsstöd, eller gårdsstöd och miljöersättning med allmänna värden gäller också det här: 


Högst 60 träd per hektar i varje trädområde


Du får ha högst 60 träd per hektar i varje trädområde. Ett trädområde ska vara minst 0,1 hektar. Läs mer om hur tätt träden får stå och vilka träd du ska räkna med.

Områden där djuren inte kan beta får vara högst 0,01 hektar


Du kan få gårdsstöd och miljöersättning med allmänna värden för områden där djuren inte kan beta, på grund av till exempel buskar eller sly, om dessa områden är högst 0,01 hektar (100 kvadratmeter).

Lägg samman områden under 0,01 hektar 


Om du har flera områden under 0,01 hektar där djuren inte kan beta ska du göra en uppskattning av hur stora de områdena är tillsammans. Om den sammanlagda arealen är 5 procent eller mer av hela blockarealen ska du inte söka stöd för de här delarna av betesmarken. Läs mer om busksnår och annat som hindrar djuren från att beta.  

Områden som är större än 0,01 hektar där djuren inte kan beta, ska du räkna bort från din totala areal. 

Observera att du inte får gårdsstöd för alvarbete och skogsbete, fäbodbete på de delar som inte är fäbodvall, restaureringsmark, mosaikbetesmark och andra gräsfattiga marker.

Fler bestämmelser för miljöersättning


Om du har åtagande för miljöersättning finns det fler bestämmelser som du ska följa. Här kan du läsa mer om miljöersättning för betesmarker.

Om du söker miljöersättning med särskilda värden gäller också det här:


Högst 100 träd per hektar i varje trädområde för att du ska kunna få gårdsstöd


Det finns ingen allmän bestämmelse om hur många träd eller buskar det får finns på marken för att du ska kunna få miljöersättning med särskilda värden, men länsstyrelsen kan skriva in en sådan bestämmelse i din åtagandeplan. Men om du förutom att söka miljöersättning med särskilda värden också vill söka gårdsstöd för marken får det finnas högst 100 träd per hektar i varje trädområde. Ett trädområde ska vara minst 0,1 hektar. Det här betyder att arealen som du kan få gårdsstöd för kan vara mindre än den areal som finns i ditt åtagande för miljöersättning.

Läs mer om hur tätt träden får stå och vilka träd du ska räkna med.

Områden där djuren inte kan beta får vara högst 0,01 hektar för att du ska kunna få gårdsstöd


Du kan få gårdsstöd för områden där djuren inte kan beta, på grund av till exempel buskar eller sly, om dessa områden är högst 0,01 hektar (100 kvadratmeter).
 

Lägg samman områden under 0,01 hektar

 
Områden som är större än 0,01 hektar där djuren inte kan beta, ska du räkna bort från din totala areal. Om du har flera områden under 0,01 hektar där djuren inte kan beta ska du göra en uppskattning av hur stora de områdena är tillsammans. Om den sammanlagda arealen är 5 procent eller mer av hela skiftesarealen när du räknat bort områden över 0,01 hektar, ska du inte söka stöd för de här delarna av betesmarken.
Om du bara söker miljöersättning med särskilda värden får områdena där djuren inte kan beta vara 0,1 hektar och hela 10 procent av skiftesarealen får vara sådana områden. 

Det här betyder att arealen som du kan få gårdsstöd för kan vara mindre än den areal som finns i ditt åtagande för miljöersättning för samma mark. Läs mer om busksnår och annat som hindrar djuren från att beta.

Om du inte får gårdsstöd får du högre miljöersättning


Om du har mark i ett åtagande för miljöersättning med särskilda värden som du inte kan få gårdsstöd för, så höjs i stället din miljöersättning. Höjningen motsvarar det du skulle ha fått i gårdsstöd. 

Fler villkor för gårdsstöd och miljöersättningar


Tänk på att det finns fler villkor som gäller för både gårdsstöd respektive miljöersättning.

Läs mer om villkoren för gårdsstöd.
Läs mer om villkoren för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.

Kompensationsbidrag


Du kan få kompensationsbidrag för de betesmarker och slåtterängar som du kan få gårdsstöd för. Det betyder att om du har ett åtagande med allmänna värden kan du bara få kompensationsbidrag för den mark som du också får gårdsstöd för.

Om du har ett åtagande med särskilda värden, alvarbete, skogsbete eller fäbodbete kan du även få kompensationsbidrag.

Läs mer till vänster under Kompensationsbidrag.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-01-15