Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Områden där djuren inte kan beta

Det finns områden där djuren inte kommer åt att beta eller det inte går att slå. Det kan till exempel vara områden med buskage, sly, berg i dagen, dammar eller annat som hindrar eller gör det svårt för djuren att beta.
 

Det här gäller för marker som du kan söka gårdsstöd för

Områden större än 0,01 hektar (100 kvadratmeter) ska du inte söka stöd för


Områden som är större än 0,01 hektar (100 kvadratmeter) som inte kan slås eller där djuren har svårt att beta ska du inte söka stöd för.
 

Områden som är mindre än 0,01 hektar (100 kvadratmeter)


Efter att du har tittat på de större områdena ska du granska resten av marken för att se om det finns områden som är mindre än 100 kvadratmeter som är svåra att beta. Om du har flera mindre områden med mark som inte kan slås eller betas, så ska du göra en uppskattning av den sammanlagda arealen för dessa områden. Om den sammanlagda arealen för de här områdena är 5 procent eller mer av den resterande skiftesarealen (när du tagit bort de områden större än 0,01 hektar som inte klarar gårdsstödskravet) ska du inte söka stöd för de här delarna av marken.
 

Det här gäller för marker med åtagande för miljöersättning


För åtaganden med allmänna värden som du gått in i 2009 eller senare gäller samma villkor som för gårdsstödet. Har du åtagande sedan tidigare ska du följa din åtagandeplan.
 
Mark som inte är godkänd för gårdsstöd, kan ändå vara godkänd för vissa miljöersättningar (särskilda värden, alvarbete, skogsbete eller fäbodbete).
 

Undantag


I vissa fall kan du få gårdsstöd för mark med täta träd- eller buskområden eller sandområden som är viktiga för hotade arter. För att få gårdsstöd för dessa marker krävs att länsstyrelsen har gjort särskilda undantag för marken. Vet du att du har hotade arter på din mark som är beroende av till exempel buskar eller sandområden så ska du ta kontakt med din länsstyrelse.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-01-15