Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Villkor för gårdsstödet

Du ska bruka och redovisa jordbruksmark

Du måste ha stödrätter

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar

Har du mindre än 4 hektar?

Om du tar över stödrätter från en annan lantbrukare eller söker stödrätter ur den nationella reserven

Varje skifte måste vara minst 0,10 hektar

Det här räknas som åkermark

Gårdsstöd för mark som ligger i träda

Gårdsstöd för mark där du odlar energiskog

Gårdsstöd för mark där du odlar hampa

Det här räknas som betesmark och slåtteräng

Söker du även miljöersättning för din betesmark eller slåtteräng?

Exempelbilder på betesmarker

Mark som du inte kan få gårdsstöd för

Du får inget gårdsstöd för den del av marken där det finns gamla byggnader

I vissa fall får du använda marken till annat än jordbruksverksamhet

Det här gäller vid översvämning

Du måste följa tvärvillkoren för att få fullt stöd


För att få fullt stöd måste du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler utan de finns redan i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning. Syftet med tvärvillkoren är bland annat att få fler att bli ännu bättre på att följa de regler som gäller. Läs mer till vänster under Tvärvillkor.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-09-23