Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Sök pengar för projekt inom förnybar energi och klimat

Har du en idé som gäller utveckling av metoder och tekniska lösningar för produktion av bioenergi eller annan förnybar energi? Vill du visa på goda exempel inom förädling och distribution av förnybar energi? Eller vill du visa hur landsbygdens företag kan bredda sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft genom klimatsmarta lösningar?

Vi stödjer projekt som kan bidra till att öka produktion och användning av förnybar energi genom landsbygdsprogrammet. Vi stödjer också dig som vill visa hur landsbygdens företag kan tjäna på att agera mer klimatsmart.

Vem kan söka och finns det villkor?


Privatpersoner, företag, sammanslutningar av företag eller organisationer som vill utveckla en idé, produkt eller verksamhet i form av ett projekt kan söka stöd.

För att få stöd ska resultatet av projektverksamheten spridas så att det kommer många till del. Projektets resultat ska inte enbart gynna ett enskilt företag, det ska också kunna användas av andra i alla delar av Sverige.
 
Om du planerar att investera i ditt eget företag har du möjlighet att söka företagsstöd. Du ska då kontakta din länsstyrelse. Här finns information om företagsstöd.

När och hur ska du söka?


Vi vill ha din ansökan senast den 15 februari 2012.

Du ska skicka in en projektplan tillsammans med din ansökan. Här finns mer information om projektstöd, projektplan och om hur du ansöker.

Dessa projekt kommer vi att prioritera


Jordbruksverket kommer att prioritera projekt som ökar utbudet av tjänster och produkter inom förnybar energi och klimat. Vi ser gärna projekt där förnybar energi och klimat som affärsmöjlighet leder till att både lantbruksföretag och andra småföretag på landsbygden kan bredda och utveckla sin verksamhet.

Vi kommer även att kunna ge stöd till projekt som bidrar till ny och ökad kunskap kring möjligheter att minska klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat.

Du kan läsa mer om de kriterier som vi använder när vi prioriterar bland projektansökningarna i Jordbruksverkets strategi för nationella projektstöd. Du hittar en länk till Jordbruksverkets strategi för nationella projektstöd till höger.

Har du frågor?


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Hans Karlsson eller Lena Niemi, landsbygdsavdelningen, telefon: 036-15 50 00 (växel), e-post: fornamn.efternamn@jordbruksverket.se