Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Startstöd - stöd för dig som vill bli företagare

Startstödet är ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Syftet med det här stödet är att främja en långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig jordbruks-, trädgårds- och rennäring med goda utvecklingsmöjligheter. Du söker stödet hos din länsstyrelse. Om du det gäller rennäringsföretag vänder du dig till Sametinget.

Vad kan du få startstöd för?


Du kan söka startstödet om du har startat ett nytt jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag, eller om du har tagit över ett sådant företag. Startstöd kan du bara få en gång.
  
För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är produktion, uppfödning och odling av jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Det kan till exempel vara mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling, vilt- eller hästuppfödning.

Vem kan söka startstöd?


Startstödet kan bara betalas ut till en fysisk person, inte till en juridisk person, dvs. ett aktiebolag eller handelsbolag. Om du startar ett aktiebolag är det du som ska söka startstödet, inte den juridiska personen.

För att få startstöd ska du uppfylla de här kraven:

  • Du ska vara yngre än 40 år när ansökan kommer in till länsstyrelsen eller Sametinget.
  • Du ska ha relevant yrkeskunskap som motsvarar grundutbildning vid lantbruksskola, naturbruksgymnasium eller på annat sätt ha fått yrkeskunskap om företagande inom jordbruk, trädgård eller renskötsel. I vissa fall kan du få en tidsfrist på maximalt 3 år med att uppfylla kraven.
  • Du ska ha etablerat dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag för första gången innan du söker stödet. Det innebär att du ska äga företaget, att företaget ska vara i drift, att du ska ansvara för driften av företaget och att du ska arbeta aktivt i företaget.

Hur mycket startstöd kan du få och när betalas det ut?


Som högst kan du få 250 000 kronor i startstöd. I vissa fall kan det finnas regionala begränsningar som innebär att stödbeloppet blir lägre än 250 000 kronor.

Länsstyrelsen eller Sametinget gör en prioritering mellan ansökningarna. Det innebär att alla som söker startstöd inte får det.

Om du inte uppfyller kravet på yrkeskunskap men ändå beviljats startstöd får du halva stödet utbetalt först och den andra halvan efter att du har kompletterat din yrkeskunskap.

Du måste ha en affärsplan


För att få startstöd måste du ha en affärsplan. Den ska bland annat innehålla:
  • en beskrivning och analys av företagets nuvarande situation och affärsidé
  • mål och strategi för företagets planerade utveckling
  • en uppskattning av företagets framtida situation.
Inom tre år efter att du fått startstödet följer länsstyrelsen upp din verksamhet. Om det finns stora avvikelser jämfört med din affärsplan finns risk för att du får betala tillbaka stödet.

Är ni flera som äger företaget?


Det finns särskilda regler för dig som ska bli delägare i ett redan befintligt företag eller ska starta ett företag tillsammans med andra personer.
  • Du kan gå in som delägare i ett befintligt företag och få startstöd men då krävs det att företaget utökar verksamheten när du blir delägare. Om du går in som delägare i ett företag som du sedan tidigare arbetar i behöver företaget inte nödvändigtvis utöka verksamheten för att du ska kunna få startstöd. Det gäller också om du går in som delägare i ett företag och ersätter anställd arbetskraft.
  • Om ni är flera personer som startar ett företag kan alla personer som uppfyller de grundläggande kraven söka startstöd. Länsstyrelsen gör en bedömning av om omfattningen på företaget är rimlig i förhållande till antalet personer som startar företaget. Företaget måste kunna bidra till en långsiktigt hållbar försörjning för dig som söker startstöd.

Så söker du startstöd

Till vänster på sidan Så söker du företagsstöd kan du läsa om hur du söker.

Kontakt

Kontakta din
Sidan senast uppdaterad:   2013-11-05