Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Investeringar i rekreation och turism

Vem kan få stöd?

Det här kan du få stöd för

Tänk på det här

Så här mycket kan du få i stöd

Du får en enhetskostnad för att röja och märka ut leder

Sök stödet i vår e-tjänst

Så här söker du

Länsstyrelsen och Sametinget handlägger din ansökan 

Skicka in ansökan innan du påbörjar ditt projekt

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar projektet

Ansökan om utbetalning

Du ska särredovisa projektets utgifter och intäkter

Spara handlingar om offentlig upphandling

Vid enhetskostnader behöver du inte redovisa utgifter

När får du pengarna?

Du ska behålla din investering i 5 år

Sälj investeringen om du inte ska använda den efter projektets slut

Lämna underlag för uppföljning och utvärdering

Har du frågor

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Mer information

Har du frågor om stödet?

Kontakt