Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader -

hembygdsgårdar

Hembygdsgården som turistmål

Vem kan få stöd?

Det här kan du få stöd för

Tänk på det här

Så här mycket kan du få i stöd

Sök stödet i vår e-tjänst

Så här söker du

Länsstyrelsen handlägger din ansökan

Skicka in ansökan innan du påbörjar ditt projekt

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar projektet

Ansökan om utbetalning

Du ska särredovisa projektets utgifter och intäkter

Spara handlingar om offentlig upphandling

När får du pengarna?

Du ska behålla din investering i 5 år

Sälj investeringen om du inte ska använda den efter projektets slut

Lämna underlag för uppföljning och utvärdering

Har du frågor