Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Stöd i landsbygdsprogrammet

Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar.

I landsbygdsprogrammet ingår också stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare. Det kan exempelvis vara miljö- och djurvälfärdsersättningar.

Hund som vallar får. Foto: smålandsbilder.se

Foto: smålandsbilder.se

Jordbrukarstöd i landsbygdsprogrammet

Alternativ bildtext

Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar ingår i landsbygdsprogrammet. Stor del av ersättningarna handlar om att få bättre miljö, det kan vara att minska utsläpp men också att bevara odlingslandskapet.