Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Investeringsstöd till förädling

Vad är förädlingsstöd?

Vem kan få stöd?

Det här kan du få stöd för

Tänk på det här

Så här mycket kan du få i stöd

Sök stödet i vår e-tjänst

Så här söker du

Länsstyrelsen och Sametinget handlägger stödet

Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar investeringen

Ansökan om utbetalning

Du ska särredovisa utgifterna för investeringen

Spara handlingar om offentlig upphandling

När får du pengarna?

Din investering ska finnas kvar minst 5 år

Lämna underlag för uppföljning och utvärdering

Har du frågor


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben