Utskrift från Jordbruksverket
3 mars 2015
Du är här:

Höhantering på slåtteräng

Hur hög är ersättningen?

Du måste söka utbetalning varje år

Så här ska du sköta marken

Senast uppdaterad: 2015-03-03