Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Damm som samlar fosfor

Anlägga en damm i odlingslandskapet

Vad kan du få pengar för?

Var kan du anlägga dammar som samlar fosfor?

I filmen ovan kan du lära dig mer om hur du gör en damm som samlar fosfor. Hur den fungerar och vilken nytta den gör för att minska läckage av fosfor.

Börja med att kontakta länsstyrelsen

Vem kan söka ersättning för en miljöinvestering?

Du måste följa din projektplan

Hur mycket pengar kan du få?


Eftersom ersättningen ingår i utvald miljö är det länsstyrelsen som bestämmer hur mycket pengar du kan få för de kostnader du har haft. Ersättningen kan vara olika både mellan länen och mellan enskilda projekt.

Du måste söka om att få utbetalning


Så snart du har fått ditt beslut från länsstyrelsen, kan du söka om att få utbetalning. Du söker utbetalning på blanketten Ansökan - utbetalning av ersättning för miljöinvestering. Blanketten finns till höger. Du kan söka om att få pengar en eller flera gånger inom projekttiden. Tänk på att du bara kan få ersättning för de kostnader som har uppkommit efter att du har lämnat in din ansökan och fått ett beslut från din länsstyrelse. Det finns ett undantag. Det är att du kan få betalt för din kostnad för att ta fram en projektplan. När din miljöinvestering är helt färdig, gör länsstyrelsen en slutbesiktning. När din miljöinvestering har blivit godkänd får du din slutbetalning.

Fortsätt att sköta din damm som samlar fosfor

Kontakt