Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.36.R Tid: 20160127-1119

Anlägga eller restaurera en våtmark

Guld och gröna åkrar och viltstinna våtmarker

Börja med att kontakta länsstyrelsen

Vem kan söka ersättning för en miljöinvestering?

Du måste följa din projektplan

Större våtmarksprojekt


Du kan få ersättning för hela kostnaden som du har när du anlägger en större våtmark. Det gäller större våtmarksprojekt där länsstyrelser, kommuner eller konsulter har tagit initiativ till våtmarken. De här våtmarkerna påverkar ofta flera markägare. I vissa fall kan du också få ersättning för att göra en projektplan även om ansökan inte blir godkänd. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Hur mycket pengar kan du få?


Eftersom ersättningen ingår i utvald miljö är det länsstyrelsen som bestämmer hur mycket pengar du kan få för de kostnader du har haft. Ersättningen kan vara olika både mellan länen och mellan enskilda projekt.

Du måste söka om att få utbetalning


Så snart du har fått ditt beslut från länsstyrelsen, kan du söka om att få utbetalning. Du söker utbetalning på blanketten Ansökan - utbetalning av ersättning för miljöinvestering. Blanketten finns till höger. Du kan söka om att få pengar en eller flera gånger inom projekttiden. Tänk på att du bara kan få ersättning för de kostnader som har uppkommit efter att du har lämnat in din ansökan och fått ett beslut från din länsstyrelse. Det finns ett undantag. Det är att du kan få betalt för din kostnad för att ta fram en projektplan. När din miljöinvestering är helt färdig, gör länsstyrelsen en slutbesiktning. När din miljöinvestering har blivit godkänd får du din slutbetalning.

Fortsätt att sköta det du har gjort


När länsstyrelsen har gjort en slutbesiktning av din våtmark och godkänt den måste du oftast söka ett 5-årigt åtagande för miljöersättningen för skötsel av våtmarker. Du måste också vårda våtmarken i 20 år räknat från året efter att länsstyrelsen gjort slutbesiktningen.

Kontakt