Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Stöd till främjande vattenbruksprojekt

Vem kan söka?

De här utgifterna kan du få stöd för

  • Lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
  • Eget arbete
  • Köp av tjänst
  • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
  • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Vilka villkor finns?

Datum för ansökan

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Så här mycket kan du få i stöd

Så här söker du

Har du frågor?

Fråga oss via webben