Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Om arbetet i växtskyddsrådet

Maria Björkman, Naturvårdsverket

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Eva Hagström, Naturskyddsföreningen (ledamot 2017-2018)

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Kristina Forsberg, Föreningen Sveriges spannmålsodlare

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Anders Normann, Svenskt växtskydd (ledamot 2017-2019)

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Lars Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet (ledamot 2017-2018)

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Cecilia Lerenius, Jordbruksverket

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Carl David Trozelli, Lantbrukarnas riksförbund (ledamot 2017-2019)

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Marcus Söderlind; Lantbrukarnas riksförbund

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Åsa Bringmyr, Kemikalieinspektionen

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Ida Lindell, Hushållningssällskapen

Vad ska växtskyddsrådets arbete leda till?

Har du någon särskilt angelägen fråga?

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben