Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-07-06

Nr 27. Kronrost i havren och risk för bomullsmögel i vårraps

Det regniga vädret gynnar utvecklingen av olika svampsjukdomar. Den första kronrosten har nu rapporterats i området. Vid bekämpning bör risken för Fusarium vägas in eftersom det regniga vädret fortsätter. I vårraps-fält, med smitta sedan tidigare angrepp, är risken för bomullsmögel stor.

Kronrost observerad på Falbygden


Kronrost har rapporterats från ett havrefält på Falbygden. Det är oftast i detta område vi får angrepp av kronrost av betydelse. Orsaken är att svampen värdväxlar mellan havre och getapel, en buske som är vanlig vid platåbergen. Begynnande angrepp av kronrost syns som orangegula sporsamlingar, 2-5 mm stora, på bladen (se bild). Kronrost kan ge stora skördeförluster och låga rymdvikter.

Havrefälten är i olika utvecklingsstadier, många fält blommar (DC 65) men det finns även fält där flaggbladsslidan precis har börjat spricka upp (DC 47). Förekomsten av andra svampsjukdomar är liten, angrepp av havrens bladfläcksjuka finns i enstaka fält. Bladbakterios förekommer också i vissa fält. Eftersom vädret har varit regnigt i juni och väderprognosen visar på fortsatt ostadigt väder rekommenderas att väga in risken för Fusarium-angrepp vid bedömning av bekämpningsbehov (se även växtskyddsbrev nr 22öppnas i nytt fönster och växtskyddsbrev nr 26).

Bekämpningströskel kronrost: Begynnande angrepp.

Bekämpningstidpunkt: Fram tom DC 69 (avslutad blomning). Om bekämpningen riktas mot i första hand Fusarium bör bekämpningen göras när merparten av vipporna sticker upp ovanför flaggbladet (DC 61-63).

Preparat: En Proline-behandling mot Fusarium som görs med hög dos, 0,6 l/ha, bedöms ha tillräcklig effekt även mot begynnande anrepp av kronrost. Normalt rekommenderas annars Comet 0,3-0,5 l/ha i första hand mot kronrost. Även Jenton 0,6-0,8 l/ha och Tilt Top 0,4-0,6 l/ha kan användas. Observera att Tilt Top får användas senast DC 59, full vippgång, och Jenton och Comet senast DC 69, avslutad blomning. Comet-preparat kan försena mognaden och bör därför endast användas i låg dos vid sena utvecklingsstadier.

Risk för bomullsmögel i vårraps


Vädret är gynnsamt för bomullsmögelsvampen. Regnet gynnar sklerotiernas groning i marken och utvecklingen av apothecier som sprider sporer i fältet. Vid veckans avläsning av de sex sklerotiedepåerna i västra Sverige fanns apothecier på alla platser och antalet hade ökat tydligt sedan förra veckan. Den regionala risken sätts därför till hög i riskvärderingen.

Många vårrapsfält är kraftiga och beståndet kan hålla fukten länge efter ett regn. Ostadigt väder under blomningen ger därför goda betingelser för svampens infektion och tillväxt i stjälkarna. I fält där det finns smitta från tidigare bomullsmögelangrepp bedöms risken för bomullsmögel som stor. En bekämpning görs förebyggande och effekten är bäst om bekämpningen görs i full blom, när de första kronbladen trillar av. Se växtskyddsbrev nr 20 för riskvärdering, preparat mm.