Utskrift från Jordbruksverket
31 mars 2015

Växtskyddsbrev Skara

Växtskyddscentralen i Skara publicerar nyhetsbrev varje vecka under växtsäsongen. Här hittar du information om skadegörarläget i fält. Du får också råd om eventuell behandling och val av preparat.
  • 2015-02-04

    Nr 1. Betningsbehovet i vårutsäde    Flygsot i korn är vanligare än tidigare år. För er som tar eget utsäde är det extra viktigt att hålla koll på angrepp av flygsot eftersom det för närvarande finns begränsade möjligheter att beta mot denna sjukdom.I vårkorn har 85 % av partierna betningsbehov, huvudsakligen på grund av Drechslera -smitta. Övriga analyser som hittills gjorts av Frökontrollen i Örebro och Eurofins i Lidköping visar överlag relativt god sundhet och grobarhet. Variationen mellan olika partier är som vanligt stor och sent skördade partier har ofta sämre grobarhet och sundhet.
    Läs mer

Senast uppdaterad: 2015-03-25