Utskrift från Jordbruksverket
28 januari 2015

Växtskyddsbrev Skara

Växtskyddscentralen i Skara publicerar nyhetsbrev varje vecka under växtsäsongen. Här hittar du information om skadegörarläget i fält. Du får också råd om eventuell behandling och val av preparat.
 • 2014-10-14

  Nr 34. Broddbehandling i höstsäd  Den gynnsamma hösten har inneburit att de höstsådda grödorna har utvecklats väl och på tidigt sådda fält där grödorna är mycket frodiga finns risk för utvintringsskador. Riskfält är i första hand frodiga fält där snötäcket kan förväntas ligga kvar länge. Bekämpning kan också vara aktuell i fält med reducerad jordbearbetning där det förekommer mycket halmrester på markytan.
  Läs mer
 • 2014-10-01

  Nr 33. Rapsjordloppa och blåvingad rapsvivel  Rapsjordloppa förekommer i en del höstrapsfält men i mycket litet antal. Bedömningen är att det inte finns något bekämpningsbehov. Detsamma gäller blåvingad rapsvivel som också hittas men oftast i så litet antal att det saknar betydelse.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2014-05-22