Utskrift från Jordbruksverket
14 februari 2016
Du är här:

Växtskyddscentralernas kontaktuppgifter

Här hittar du adresser och telefonnummer till personalen på växtskyddscentralerna.

Växtskyddscentralen i Alnarp

Kontaktuppgifter


Adress: Växtskyddscentralen, Box 12, 230 53 ALNARP
Fax: 040-46 07 82

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Gunilla Berg040-41 52 96070-512 46 35växtskydd inom jordbruk
Louise Aldén040-41 52 14 070-527 52 14växtskydd inom jordbruk
Anna Gerdtsson040-41 52 95 072-510 02 17 växtskydd inom jordbruk
Johanna Holmblad 040-41 51 46070-360 11 72växtskydd, fält- och laboratoriearbete inom jordbruk
Cecilia Söderlind040-41 51 46072-3764288växtskydd, fält- och laboratoriearbete inom trädgård
Henrik Hallqvist040-41 52 88070-279 81 16ogräs inom jordbruk
Johanna Jansson040-41 52 94070-222 04 11växtskydd växthus, biologisk bekämpning
Sanja Manduric040-41 52 90070-589 64 50växtskydd frukt och bär
Sara Ragnarsson040-41 52 92070-371 93 10växtskydd grönsaker på friland

Växtskyddscentralen i Kalmar

Kontaktuppgifter


Adress: Växtskyddscentralen, Flottiljvägen 18, 392 41 KALMAR
Fax: 0480-226 89

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Gunnel Andersson 0480-42 00 25 070-644 18 25växtskydd inom jordbruk

Växtskyddscentralen i Linköping

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Anders Arvidsson 036-15 85 16070-313 72 00 växtskydd, webb- och mobiltjänster
Alf Djurberg 036-15 85 13070-819 65 28 växtskydd inom jordbruk
Sara Furenhed036-15 85 15072-222 20 45växtskydd inom jordbruk
Göran Gustafsson 036-15 85 14070-313 71 00 växtskydd inom jordbruk
Louis Vimarlund 036-15 85 17070-340 40 54 växtskydd, fält- och laboratoriearbete, bildarkivet

Växtskyddscentralen i Skara


Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Lisbeth Bergh 036-15 81 11070-370 23 02växtskydd, fält- och laboratoriearbete
Lars Johansson036-15 81 13070-360 16 18växtskydd inom jordbruk
Cecilia Lerenius 036-15 81 15070-341 37 01 växtskydd inom jordbruk
Per-Erik Larsson036-15 81 14072-560 65 23ogräs inom jordbruk

Växtskyddscentralen i Uppsala

Kontaktuppgifter


Adress: Växtskyddscentralen, Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 UPPSALA
Fax: 018-12 34 10

Namn

Mobil

Ansvarsområde

Anders Lindgren070-662 18 85växtskydd inom jordbruk
Lina Norrlund072-222 68 23 växtskydd inom jordbruk
Per Widén070-147 05 97ogräs inom jordbruk
Senast uppdaterad: 2015-10-16