Utskrift från Jordbruksverket
26 november 2015

Växtskyddscentralernas kontaktuppgifter

Här hittar du adresser och telefonnummer till personalen på växtskyddscentralerna.

Växtskyddscentralen i Alnarp

Kontaktuppgifter


Adress: Växtskyddscentralen, Box 12, 230 53 ALNARP
Fax: 040-46 07 82

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Gunilla Berg 040-41 52 96 070-512 46 35 växtskydd inom jordbruk
Louise Aldén 040-41 52 14 070-527 52 14 växtskydd inom jordbruk
Anna Gerdtsson 040-41 52 95 072-510 02 17 växtskydd inom jordbruk
Johanna Holmblad 040-41 51 46 070-360 11 72 växtskydd, fält- och laboratoriearbete inom jordbruk
Cecilia Söderlind 040-41 51 46 072-3764288 växtskydd, fält- och laboratoriearbete inom trädgård
Henrik Hallqvist 040-41 52 88 070-279 81 16 ogräs inom jordbruk
Johanna Jansson 040-41 52 94 070-222 04 11 växtskydd växthus, biologisk bekämpning
Sanja Manduric 040-41 52 90 070-589 64 50 växtskydd frukt och bär
Sara Ragnarsson 040-41 52 92 070-371 93 10 växtskydd grönsaker på friland

Växtskyddscentralen i Kalmar

Kontaktuppgifter


Adress: Växtskyddscentralen, Flottiljvägen 18, 392 41 KALMAR
Fax: 0480-226 89

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Gunnel Andersson 0480-42 00 25 070-644 18 25 växtskydd inom jordbruk

Växtskyddscentralen i Linköping

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Anders Arvidsson 036-15 85 16 070-313 72 00 växtskydd, webb- och mobiltjänster
Alf Djurberg 036-15 85 13 070-819 65 28 växtskydd inom jordbruk
Sara Furenhed 036-15 85 15 072-222 20 45 växtskydd inom jordbruk
Göran Gustafsson 036-15 85 14 070-313 71 00 växtskydd inom jordbruk
Louis Vimarlund 036-15 85 17 070-340 40 54 växtskydd, fält- och laboratoriearbete, bildarkivet

Växtskyddscentralen i Skara


Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Lisbeth Bergh 036-15 81 11 070-370 23 02 växtskydd, fält- och laboratoriearbete
Lars Johansson 036-15 81 13 070-360 16 18 växtskydd inom jordbruk
Cecilia Lerenius 036-15 81 15 070-341 37 01 växtskydd inom jordbruk
Per-Erik Larsson 036-15 81 14 072-560 65 23 ogräs inom jordbruk

Växtskyddscentralen i Uppsala

Kontaktuppgifter


Adress: Växtskyddscentralen, Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 UPPSALA
Fax: 018-12 34 10

Namn

Mobil

Ansvarsområde

Anders Lindgren 070-662 18 85 växtskydd inom jordbruk
Lina Norrlund 072-222 68 23 växtskydd inom jordbruk
Per Widén 070-147 05 97 ogräs inom jordbruk
Senast uppdaterad: 2015-10-16