Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-27
Växtskyddscentralen Kalmar   2012-06-26

Nr 24.  Lökbladmögelprognos nr 1

Årets lökbladmögelprognoser på Öland är nu igång. Vi har i år väderobservationer från tre ställen, Smedby, Kastlösa/Bjärby och Bårby. Ännu så länge har vi dock bara värden från Kastlösa och Smedby.

Prognoser måndagar, onsdagar och fredagar.


Som vanligt skall vi försöka ställa prognoserna på måndagar, onsdagar och fredagar för att ni skall ha en bättre möjlighet att använda prognoserna och kunna sätta in bekämpningarna efter dem.

Allmänt om prognosen


Prognosen bygger på att man med hjälp av väderdata och kunskap om lökbladmögelsvampens biologi, bestämmer när svampen har möjlighet att smitta löken.
Lökbladmöglet:     
  • övervintrar i skräplök på avfallshögar eller i infekterade överliggare eller i infekterad sättlök. Ifrån dessa sprids svampen in i lökfälten.
  • svampen kräver hög luftfuktighet för att bilda sporer och infektera löken
  • regn förstör däremot sporerna
  • löken måste ha uppnått 7-bladstadiet för att kunna infekteras (det första bladet är då visset)

Vid en så kallad riskperiod har svampen haft möjlighet att infektera löken. Vid bekämpning enligt prognos måste man därför använda ett kurativt preparat som kan ta död på infektioner som redan har skett, se tabell nedan. Efter en riskperiod ska löken alltså behandlas inom det antal dagar som preparatet har kurativ effekt. Efterföljande behandlingar skall sättas in då nya riskperioder inträffar och effekten av föregående bekämpning börjar avta.

Om en bekämpning sättas in senare än 1-2 dygn (beroende på preparat) ifrån det att riskperioden inträffat kan infektionen ändå fortgå. De plantor som då eventuellt smittats kan utveckla sjukdomen och sprida den vidare när en ny riskperiod inträffar, men bara då. Har man kommit för sent med bekämpningen efter en riskperiod kan det därför vara bättre att vänta med bekämpningen tills nästa riskperiod inträffar. På det sättet utnyttjas preparaten på bästa sätt.

Rapportera om ni hittar angrepp i skräplök eller i fält. Prognosen påverkas nämligen av hur mycket smitta som finns i fälten. Ring eller faxa till Växtskyddscentralen! Telefon se nedan.

Signum — utvidgat användningsområde


Signum (reg. nr. 4884) har fått utvidgat användningsområde och får nu användas
mot svampangrepp i gul-, röd-, silver-, schalotten- och vitlök. Karenstid 7 dagar.

Nya villkor för Acrobat WG


Max tre behandlingar per säsong, 10-14 dagars intervall.
• Avdriftreducerande utrustning krävs (krav på 90 % avdriftsreducering)
• Får inte användas oftare än vart 3e år på samma fält.

Läget just nu i de öländska odlingarna


Ännu har inga riskperioder bildats i Kastlösa och Smedby. Svampen har kunnat sporulera i Kastlösa men ingen infektion har skett. (skulle då visat röda eller rödstreckade staplar)
Har du frågor eller synpunkter på prognosen så hör gärna av dig.
                                                                                                             
Gunnel Andersson                                                           

Jordbruksverket, Växtskyddscentralen
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Telefon 0480-42 00 25
Mobil 070-644 18 25
e-post gunnel.andersson@jordbruksverket.se
Prognosarbetet finansieras med medel från EU.