Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-11
Växtskyddscentralen Kalmar   2012-06-11

Nr 19.  Bekämpningsstrategier för potatisbladmögel

Ännu finns inget bladmögel rapporterat från området och bara ett fall av konstaterat bladmögel i ett tidigare vävtäckt färskpotatisfält har rapporterats från Bjärehalvön i Skåne. 
Dagsläget: Förutom Bjärehalvön finns för året ännu så länge bara rapporterat om angrepp från ett ställe i södra Norge och ett fall i södra Finland men inga rapporter om bladmögel från Danmark ännu. För att följa bladmöglets spridning gå till www.euroblight.netlänk till annan webbplats. Gå in under pathogens (på listen högst upp) och surveillance, välj område.
Enligt prognosprogrammet Plant Plus är risken för bladmögelinfektion fortfarande liten i Kalmar- Ölandsområdet liksom i Blekinge och ingen bekämpning är aktuell i nuläget.

Preparat


Följande preparat innehåller ej mangan: Shirlan, Ranman/RanmanTop, Revus och Epok. Tillsätt 300 g mangan vid de tre första spruttillfällena om bekämpningen huvudsakligen utförs med dessa preparat.

Endast kontaktverkande effekt (Shirlan, Ranman/RanmanTop och Electis)


Preparaten har bara förebyggande effekt förutom Ranman/RanmanTop som även har effekt på nytillväxta blad. Shirlan kan användas under hela säsongen.

Ranman/RanmanTop bör växlas med andra produkter. Ranman/RanmanTop används med fördel i slutet av säsongen pga god effekt mot brunröta.

Electis kan användas fram till och med 30/6 2012.

Kontaktverkande och systemisk/translaminär (lokalsystemisk) effekt


Dessa preparat används om infektionsrisken är extra stor t ex vid misstanke om utsädessmitta eller marksmitta eller vid kraftig tillväxt. Preparaten skall användas förebyggande. Observera att preparaten Epok och Ridomil Gold sammantaget inte skall användas mer än 2 gånger på grund av risken för resistensuppbyggnad. Alternera därför med Tattoo. Vid konstaterad metalaxylresistens byt ut Epok och Ridomil Gold mot Tattoo.

Acrobat: Kan användas från DC 40 (begynnande knölbildning) och max 6 behandlingar. Mankozebdelen i preparatet har viss effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria).

Cymbal: Blandas alltid med ett annat förebyggande preparat.      
             
Epok: Används vid ett eller två av de första fyra behandlingarna. Epok innehåller ej mangan.

Revus: Används med fördel i mitten på säsongen vid kraftig tillväxt. Innehåller ej mangan.

Ridomil Gold: Kan användas fram till och med den 30/6 2012. Används vid ett eller två av de fyra första behandlingstillfällena. Mankozebdelen i preparatet har viss effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria).

Tattoo: Kan användas under hela säsongen, tänk dock på karenstiden. Mankozebdelen i preparatet har viss effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria). Observera att det är sista säsongen som preparatet får användas.

Tanos (i blandning med Shirlan): Rekommenderas vid 2-3 behandlingar i början av tillväxten. Preparatet har även effekt mot Alternaria.

Bild 1. Potatisbladmögel, Foto Alf Djurberg

Bild 2 Potatisbladmögel till vänster och gråmögel till höger. Foto Peder Waern.

Bekämpningsstrategi

Om det finns risk för att utsädet är smittat med brunröta och/eller om det finns risk för marksmitta i fältet väljs en strategi med systemiska/translaminära medel. Annars baseras bekämpningen på kontaktverkande medel. Observera dock att en del av senare års svenska fungicidförsök mot bladmögel visat en tendens till sämre effekt mot bladmöglet där metalaxylhaltiga preparat använts.
Första bladmögelbekämpningen i matpotatissorterna bör utföras senast då blasten är ca 20 cm hög, tidigare då angrepp befaras. I de mera motståndskraftiga stärkelsesorterna kan första bekämpningen sättas in när blasten täcker raderna.

Anpassa bekämpningsintervallen efter väderleken


För att uppnå ett bra skydd mot bladmögel måste intervallen anpassas till väderleken under hela säsongen, även de sista veckorna fram till blastdödning. Bekämpningen måste ske förebyggande och normalintervalet är 7 dagar. Vid fuktigt och varmt väder (bladmögelväder) och då potatisen växer kraftigt bör intervallet sänkas till 4-5 dagar. Motsatt kan intervallet ökas till 10 - 14 dagar under perioder med stabilt torrt väder. För att optimera sprutintervallen kan beslutstödssystem, som till exempel PlantPlus, användas.

Kontrollera fälten ofta


Kontrollera potatisfälten regelbundet och särskilt de delar av fälten som torkar upp långsamt. Upptäcks en bladmögelhärd ska den blastdödas omedelbart för att motverka spridning.  Rapportera gärna förekomst av bladmögel till Växtskyddscentralen så att vi kan lägga in angreppen på Euroblights karta. OBS! Vi anger bara närmaste större samhälle vid rapporteringen så att ingen skall känna sig utpekad.
Gunnel Andersson