Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-06-07

Nr 18. Stora mängder bladlöss ökar behovet av virusskydd även i hemmaproducerat potatisutsäde.

Mängden havrebladlöss är mycket stor i år i stora delar av Sverige. I Kalmarområdet och på Öland börjar det också förekomma ärtbladlöss. Med en ökad aktivitet av bladlössen ökar också risken för spridning av PVY, krussjuka, i potatisen.
Potatisvirus Y övervintrar i potatisknölarna, det vill säga i utsädet och sprids systemiskt upp i plantorna. Viruset går ej att direktbekämpa vilket gör att det är viktigt att använda ett så virusfritt utsäde som möjligt. Utsädesodlingarna, även den egna uppförökningen ute på gårdarna, bör därför skyddas mot nyinfektioner av virus.

Sprids med bladlöss


Potatisvirus Y sprids med ett flertal bladlusarter. De mest betydelsefulla är vingade löss av havrebladlusen, Rhopalosiphum padi och ärtbladlusen, Acrythosiphon pisum, det vill säga bladlusarter som inte har potatis som värdväxt. Lössen "provsticker" i olika växter för att hitta rätt värdväxt. Om de då råkar befinna sig i ett potatisfält och provsticker i en virusinfekterad planta, fastnar viruspartiklar på lusens mundelar. När de upptäcker sitt misstag flyger de vidare och provsticker i en ny potatisplanta och viruset överförs till den nya plantan.

Måttliga mängder med virus i utsädet


Virusspridningen var relativt liten under fjolåret vilket medfört att mängden virus i årets utsäden varit måttlig. Detta minskar till en del risken för smittspridning inom fälten.

Ingen dokumenterad effekt av bekämpning med insektsmedel eller betning med Prestige


Eftersom bladlössen som sprider PVY hela tiden flyger runt och det ständigt kommer in nya löss i fälten har kemisk bekämpning av bladlössen hittills inte kunnat minska virusspridningen. Inte heller betning med insektsmedlet Prestige har kunnat minska spridningen av PVY. Enligt utländska försök kan det nya bladluspreparatet Teppeki eventuellt ha en viss effekt, om det kombineras med oljebehandlingarna, men försöksunderlaget är litet och mer försök behövs innan en rekommendation om användning mot virusspridning kan göras.

Förebyggande åtgärder


För att minska virusspridningen till och i utsädesodlingarna, kan en rad förebyggande åtgärder vidtas:
  • Bortrensning av virusinfekterade plantor i fälten
  • Bekämpning av bladlöss i intilliggande stråsädesfält
  • Tidig blastdödning. Blastdödning i slutet av augusti kan ge 3-4 gånger så mycket virus i knölarna som blastdödning i början av augusti.
  • Behandling med olja i utsädesodlingar

Oljebehandling av blasten i utsädesodlingar kan minska smittspridningen


Genom att belägga potatisbladen med en tunn hinna av mineralolja har virussmittan kunnat minskas med ca 50 %. Behandlingen med oljepreparaten kan sänka slutskörden med 3-5% och försenar utsädesodlingen med några dagar. Behandling är därför bara motiverad i utsädesodlingar.

Bekämpningströskel


Ingen bekämpningströskel finns. Bekämpningen måste göras förebyggande.

Bekämpningstidpunkt


Första behandlingen sätts in när 50 % av plantorna är uppkomna. I stärkelsesorter sätts behandlingen in när alla plantor är uppkomna och de första plantorna är 10 cm. Eftersom de flesta fält fortfarande är under uppkomst bedöms virusspridningen hittills ha varit liten i området trots att mycket vingade löss observerats.

Behandlingen upprepas var 7-10 dag, kortast intervall när bladlössen flyger som intensivast och tillväxten i potatisen är som störst.

Preparat och dos


Behandla bara utsädesodlingar!

 
Penetreringsoljorna Finavistan, Sunoco eller Vazyl 5-10 l/ha (2-2,5 % emulsion). Utgå från 5 l/ha i 200 l vatten. Öka med en liter olja/ha för varje behandling till 10 l/ha. Öka också mängden vatten med 40 l/ha för varje behandling till 400 l/ha.

 
Avsluta oljebehandlingarna ca 4-5 veckor efter det att potatisen gått i blom (åldersresistens har då inträtt i plantorna). Oljan blandas i bladmögelbekämpningarna.

 
Undvik blandning med preparatet Shirlan (även Epok innehåller Shirlan). Blandningen kan ge mörkfärgade bladnerver och skrynkliga blad, symptom som är svåra att skilja från virusangrepp.

Bekämpningsbehov


Det finns gott om havrebladlöss i vårsädesgrödorna och ärtbladlöss börjar uppträda. Därmed ökar risken för spridning av PVY trots att mängden virussmitta i fälten är begränsad.

 

Gunnel Andersson