Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Växtskyddscentralen i Alnarp

Växtskyddsbrev


Under växtsäsongen publiceras regional växtskyddsinformation och prognoser. Till höger hittar du Alnarps växtskyddsbrev och veckorapporter.

Ogräsbrev

Lägesrapporter friland, frukt och bär


Under växtsäsongen publiceras lägesrapporter som du hittar till höger. Lägesrapporterna ger dig information om läget för några vanliga skadegörare för att du lättare ska kunna anpassa dina bekämpningsinsatser.

Växtskyddsåret


Sammanfattar årets händelser på växtskyddsfronten. Resultat av prognosverksamheten, inventeringar och försök redovisas.

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Mobil

Ansvarsområde

Gunilla Berg

040-41 52 96

070-512 46 35

växtskydd inom jordbruk

Louise Aldén

040-41 52 14

070-527 52 14

växtskydd inom jordbruk

Anna Gerdtsson

040-41 52 95

072-510 02 17

växtskydd, fält- och laboratoriearbete inom jordbruk

Johanna Holmblad

040-41 51 46

070-360 11 72

växtskydd inom jordbruk

Cecilia Söderlind

040-41 51 46

växtskydd, fält- och laboratoriearbete inom trädgård

Henrik Hallqvist

040-41 52 88

070-279 81 16

ogräs inom jordbruk

Johanna Jansson

040-41 52 94

070-222 04 11

växtskydd växthus, biologisk bekämpning

Sanja Manduric

040-41 52 90

070-589 64 50

växtskydd frukt och bär

Ida Backström

040-41 52 92

073-8515 234

växtskydd grönsaker på friland