Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Prognos och varning – jordbruk

Angreppen av svamp och insekter varierar mycket mellan olika år och olika områden. Jordbruksverket följer årligen skadegörarutvecklingen under växtsäsongen för att bekämpningsinsatserna ska kunna anpassas till behovet.

Veckovis gradering av skadegörare

Angrepp av potatisbladmögel

Inventering av skadegörare hittar du via vår e-tjänst


Jordbruksverket inventerar årligen skadegörare i lantbruksgrödor. Du kan se statistik i vår e-tjänst Inventering av skadegörare, som du hittar till höger.

Prognoser från Sveriges lantbruksuniversitet

Skimmelstyring potatisbladmögelprognos

VIPS potatisbladmögelprognos

Fråga oss via webben