Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Förebygg växtskyddsproblem

Förebygg växtskyddsproblem Bevaka Behovsanpassa Följ upp

Välj gröda efter odlingsplatsens förutsättningar

Variera växtföljden för att undvika skadegörare

Anpassa odlingssystem och odlingsteknik

Att välja lämplig sort

Använd friskt utsäde och odlingsmaterial

Anpassa gödsling och bevattning

God hygien förhindrar spridning av växtskyddsproblem

Gynna de viktiga nyttodjuren

Fråga oss via webben