Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Följ upp din bekämpning

Följ upp din bekämpning Förebygg Behovsanpassa Bevaka

Använd dig av nollrutor

Stäng av sprutan, hela eller halva rampen, för att få en obehandlad ruta.

Dokumentera i sprutjournalen

Kartlägg eventuella problem

Växtskyddsläget kan variera

Växtodlingsförsök i fält

Fråga oss via webben