Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Behörighetsutbildning för dig som använder bekämpningsmedel

För att du ska kunna hantera och använda bekämpningsmedel i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling på rätt sätt krävs det att du blir godkänd på en behörighetsutbildning. Behörigheten du får är giltig i fem år och sen ska du vart femte år gå en fortbildningskursen för att få din behörighet förlängd. Du måste ha fyllt 18 år för att få gå behörighetsutbildningen. Vilka kurser som planeras hittar du till höger.
  

Växtskyddsmedel delas in i olika klasser


Bekämpningsmedel som används som växtskydd brukar kallas växtskyddsmedel. Alla godkända växtskyddsmedel delas in i tre klasser. För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L måste du ha giltig behörighet. För användning av medel i klass 3 krävs ingen utbildning.
  • Klass 1L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har tillstånd.
  • Klass 2L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk.
  • Klass 3: Medel som får användas av alla.

Bokstaven efter siffran anger inom vilken verksamhet som växtskyddsmedlet ska användas. L betyder att växtskyddsmedlet används inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel. Läs mer om behörighetsklasserna på Kemikalieinspektionens webbplats. Adressen hittar du till höger.

Olika behörighetsutbildningar för olika användningsområden


Det finns tre olika behörighetsutbildningar:
  • Kurs i användning av växtskyddsmedel — Grundkursen omfattar fyra dagar och fortbildningen en dag. Kursen inriktas på jordbruk, trädgård eller skog. Ger behörighet för medel i klass 1L och 2L.
  • Kurs i användning av växtskyddsmedel för betning — Grundkursen omfattar två dagar och fortbildningen en dag. Ger behörighet för medel i klass 1L och 2L.
  • Kurs i behandling av enskilda plantor i skogplantering — Kursen omfattar en dag och avser endast medel i klass 2L som används för att behandla enskilda skadeinsekter (snytbaggar) eller för att fläckvis behandla ogräs i skogsplanteringar.

Det är länsstyrelserna som ger kurserna i användning av växtskyddsmedel och fortbildningskurs i betning. Jordbruksverket ger grundkursen i betning. Skogsstyrelsen ansvarar för kursen behandling av enskilda plantor i skogsplantering.

För att bli godkänd på kursen måste du närvara hela tiden och ha 70 procent rätt av den totala poängen på provet. Till höger finns mer information om kursutbud och kursplaner.

Behörighetsintyg och ansökan om tillstånd


När du har klarat av din kurs ska du ansöka om behörighetsintyg för klass 2L-medel och tillstånd för användning av medel i klass 1L. Blanketten lämnar du till den länsstyrelse där du genomförde kursen. Om du ska behandla enskilda plantor i skogsplantering ska du lämna blanketten till Skogsstyrelsen. Blanketter hittar du till höger.

När du fått din ansökan beviljad får du ett kunskapsbevis. Du förs också in i ett register över behöriga användare. Registret används bland annat för att kalla dig till fortbildningskurser. Om du flyttar över länsgränsen ska du anmäla detta till länsstyrelsen i det län du flyttar från.

Behörighetsutbildningarnas kursmaterial


Boken Säker bekämpning är huvudbok på alla kurser. En fullständig förteckning över kursmaterial hittar du till höger.

Ytterligare material som kan användas i kurserna finns på:
Greppa Växtskyddetlänk till annan webbplats
Landbrukets Rådgivningscenter, Danmark - nätbutiklänk till annan webbplats

Mer information
Blanketter
Bestämmelser
Myndigheter

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-07-14