Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Frågor och svar om växtskyddsmedel

När krävs behörighet för att få använda växtskyddsmedel?

Vilka regler finns kring spridning av växtskyddsmedel?

Vilka skyddsavstånd gäller vid spridning av växtskyddsmedel?

Fasta skyddsavstånd

Anpassade skyddsavstånd

Vind- och markanpassat skyddsavstånd

Vilka skyddsavstånd gäller vid påfyllning och rengöring av sprututrustning?

Vilka krav finns på skyddsutrustning vid hantering av växtskyddsmedel?

Hur ska växtskyddsmedel förvaras?

När krävs tillstånd från kommunen för bekämpning på grusytor eller hårdgjorda ytor?

Får du som jordbrukare sprida bekämpningsmedel i din trädgård utan tillstånd?

Vad gäller om du anlitar en entreprenör som utför bekämpningen?

Vad gäller om du ska spruta åt någon annan?

Mer information
Bestämmelser
Myndigheter

Blanketter

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben