Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Beräkning av djurenheter när det gäller gödsel

Med en djurenhet avses:

en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)
sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
tre övriga nöt, sex månader eller äldre
tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)
en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar
100 kaniner
100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns
200 unghöns upp till 16 veckors ålder
200 slaktkycklingar
100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
tio får eller getter, sex månader eller äldre
40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder
Fråga oss via webben