Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

Riktlinjer för gödsling och kalkning

Gödsla utifrån förutsättningarna på ditt fält

Markartering ger dig besked om din mark

Riktlinjer för gödsling och kalkning med hänsyn till ekonomi och miljö


I Jordbruksverkets broschyr Riktlinjer för gödsling och kalkning finns uppgifter om vilka mängder kväve, fosfor och kalium som rekommenderas till olika grödor vid olika skördenivåer. Riktlinjerna ger dig underlag för hur du ska gödsla och kalka för att få bäst ekonomi. De rekommenderade givorna ligger också inom gränserna för hur mycket du kan gödsla i förhållande till miljön. När du väljer vilken skördenivå som du ska gödsla för, ska du utgå från normal skörd på fältet.

Du hittar broschyren Riktlinjer och kalkning till höger.

Minska förlusterna med rätt system, giva och teknik


Odling gör att stora mängder växtnäringsämnen är i omlopp jämfört med vad som förekommer i de flesta naturliga ekosystem. Detta medför att förlusterna av växtnäring till vatten och luft är större från den odlade jorden än från skogsmark och naturmark. Du kan minska en del av dessa förluster. Förutom att gödsla med anpassad mängd kan du också utveckla ditt odlingssystem och din spridningsteknik.

Bestämmelser om spridning och lagring


Det finns bestämmelser som styr hur du får sprida gödselmedel. Om du har djur finns också bestämmelser för hur du ska lagra din gödsel. Du hittar mer information om detta till vänster.

Minska fosforförlusterna med strukturkalkning och kalkfilterdiken


Strukturkalkning är ett sätt att minska fosforförluster från lerjordar. Till nedanför hittar du en film där du kan lära dig mer om hur du ska strukturkalka och vad som  händer i marken när du gör det.

Filmen visar även hur du kan göra ett kalkfilterdike. Kalkfilterdiken innebär att du blandar in strukturkalk i återfyllnadsmassorna när du gör en täckdikning. Kalkfilterdiken är ett annat sätt att minska risken för fosforförluster från fältet.