Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102

När du lagrar stallgödsel

Lagringskapacitet och minimikrav

Bestämmelser för lagringskapacitet av stallgödsel enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Känsliga områden i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland samt Öland och känsliga kustområden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 8 mån 10 mån
fler än 2¹ upp till 10 6 mån 6 mån
Övriga känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån
fler än 2¹ upp till 10 6 mån 6 mån
Områden utanför känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån
fler än 2¹ upp till 10 inga generella bestämmelser inga generella bestämmelser

OBS! Tabellen kan innehålla fel. Jämför alltid med den senaste lydelsen av förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Jordbruksverkets föreskrifter.

1) Jordbruksföretag med högst 2 djurenheter är undantagna (enl. SJVFS 2004:62)

(tabell uppdaterad 2013-12-11)

Hur du beräknar din lagringskapacitet

Utformning och placering av lagringsutrymmen

Täckning och påfyllning av urin- och flytgödselbehållare

Lokala bestämmelser

Om du ska använda vissa animaliska biprodukter som gödningsmedel