Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

När du lagrar stallgödsel

Lagringskapacitet och minimikrav

Bestämmelser för lagringskapacitet av stallgödsel enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Känsliga områden i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland samt Öland och känsliga kustområden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 8 mån 10 mån
fler än 2¹ upp till 10 6 mån 6 mån
Övriga känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån
fler än 2¹ upp till 10 6 mån 6 mån
Områden utanför känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån
fler än 2¹ upp till 10 inga generella bestämmelser inga generella bestämmelser

OBS! Tabellen kan innehålla fel. Jämför alltid med den senaste lydelsen av förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Jordbruksverkets föreskrifter.

1) Jordbruksföretag med högst 2 djurenheter är undantagna (enl. SJVFS 2004:62)

(tabell uppdaterad 2013-12-11)

Hur du beräknar din lagringskapacitet

Utformning och placering av lagringsutrymmen

Täckning och påfyllning av urin- och flytgödselbehållare

Lokala bestämmelser

Om du ska använda vissa animaliska biprodukter som gödningsmedel