Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

När du lagrar stallgödsel

Lagringskapacitet och minimikrav

Bestämmelser för lagringskapacitet av stallgödsel enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Känsliga områden i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland samt Öland och känsliga kustområden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

Övriga känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 1008 mån10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån10 mån
fler än 2¹ upp till 106 mån6 mån
Områden utanför känsliga områden

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 1008 mån10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån10 mån
fler än 2¹ upp till 10inga generella bestämmelseringa generella bestämmelser

OBS! Tabellen kan innehålla fel. Jämför alltid med den senaste lydelsen av förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Jordbruksverkets föreskrifter.

1) Jordbruksföretag med högst 2 djurenheter är undantagna (enl. SJVFS 2004:62)

10 djurenheter eller färre

Hur du beräknar din lagringskapacitet

Utformning och placering av lagringsutrymmen

Täckning och påfyllning av urin- och flytgödselbehållare

Lokala bestämmelser

Om du ska använda vissa animaliska biprodukter som gödningsmedel

Fråga oss via webben