Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Höst- och vinterbevuxen mark

Så här stor andel av din åkermark måste vara bevuxen


under hösten eller vintern om din gård ligger i Götaland

Minsta andel av åkermarken som måste vara bevuxen under hösten eller vintern, det vill säga vara grön mark

Län

Minsta andel grön mark på företaget

Hallands, Skåne och Blekinge län 60%
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län50%
  

Så här länge ska du låta marken vara bevuxen

Tidpunkten när olika grödor senast ska sås och tidigast får brytas skiljer sig mellan olika län.
Hallands, Skåne och Blekinge län

Gröda

Sådd senast

Får brytas tidigast

Övervintrande gröda t.ex. höstspannmål eller höstoljeväxter15 oktober Nästa vår
Vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog 20 oktober
Stubb efter spannmål eller oljeväxter (obearbetad sedan axgång resp. blomning) 20 oktober (Ingen jordbearbetning eller kemisk behandling får ske innan dess)
Vall och fånggrödor med mer än 1/4 baljväxter Nästa vår
Fånggrödor31 juli20 oktober
Fånggrödor15 oktoberNästa vår
Vitsenap och oljerättika20 augusti20 oktober
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

Gröda

Sådd senast

Får brytas tidigast

Övervintrande gröda t.ex. höstspannmål eller höstoljeväxter5 oktoberNästa vår
Vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog 10 oktober
Stubb efter spannmål eller oljeväxter (obearbetad sedan axgång resp. blomning) 10 oktober (Ingen jordbearbetning eller kemisk behandling får ske innan dess)
Vall och fånggrödor med mer än 1/4 baljväxter Nästa vår
Fånggrödor31 juli10 oktober
Fånggrödor5 oktoberNästa vår

Godkända grödor för grön mark

Fråga oss via webben