Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Höst- och vinterbevuxen mark

Så här stor andel av din åkermark måste vara bevuxen


under hösten eller vintern om din gård ligger i Götaland

Har du mer än 5 hektar åkermark i de områden som anges i tabellerna? Då ska du ha en viss andel av åkermarken bevuxen under hösten eller vintern, så kallad grön mark. Du får räkna in all mark med godkända grödor som du sår senast och inte avbryter växtligheten tidigare än de datum som anges i tabellen
Minsta andel av åkermarken som måste vara bevuxen under hösten eller vintern, det vill säga vara grön mark

Län

Minsta andel grön mark på företaget

Hallands, Skåne och Blekinge län 60%
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län 50%
   

Så här länge ska du låta marken vara bevuxen

Tidpunkten när olika grödor senast ska sås och tidigast får brytas skiljer sig mellan olika län.
Hallands, Skåne och Blekinge län

Gröda

Sådd senast

Får brytas tidigast

Övervintrande gröda t.ex. höstspannmål eller höstoljeväxter 15 oktober Nästa vår
Vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog   20 oktober
Stubb efter spannmål eller oljeväxter (obearbetad sedan axgång resp. blomning)   20 oktober (Ingen jordbearbetning eller kemisk behandling får ske innan dess)
Vall och fånggrödor med mer än 1/4 baljväxter   Nästa vår
Fånggrödor 31 juli 20 oktober
Fånggrödor 15 oktober Nästa vår
Vitsenap och oljerättika 20 augusti 20 oktober
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

Gröda

Sådd senast

Får brytas tidigast

Övervintrande gröda t.ex. höstspannmål eller höstoljeväxter 5 oktober Nästa vår
Vall, fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog   10 oktober
Stubb efter spannmål eller oljeväxter (obearbetad sedan axgång resp. blomning)   10 oktober (Ingen jordbearbetning eller kemisk behandling får ske innan dess)
Vall och fånggrödor med mer än 1/4 baljväxter   Nästa vår
Fånggrödor 31 juli 10 oktober
Fånggrödor 5 oktober Nästa vår

Godkända grödor för grön mark


De här grödorna får du räkna som grön mark:
• vall
• höstoljeväxter
• höstsäd
• sockerbetor, fodersocker- eller foderbetor, morötter, rödbetor och andra liknande rotväxter
• fleråriga frukt- och bärodlingar
• energiskog
• fånggrödor
• obearbetad stubb efter spannmåls- och oljeväxtodling

Grödorna ska vara sådda med en normal utsädesmängd.